TR EN

Power Window Switches

  • Fiat
  • Tofaş/Fiat

FIAT DOBLO II
Left ▪ 5 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25101
O.E. No : 735 417 033

FIAT DOBLO II
Right ▪ 5 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25102
O.E. No : 735 417 034

FIAT DOBLO II
Outer Left ▪ 5 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25103
O.E. No : 735 417 033A

FIAT DOBLO II
Inner Left ▪ 5 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25104
O.E. No : 735 417 033B

FIAT DOBLO II
Right ▪ 5 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25105
O.E. No : 735 417 034

FIAT LINEA
Left ▪ 4 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25107
O.E. No : 735 379 269

FIAT LINEA
Right ▪ 4 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25108
O.E. No : 735 379 275

FIAT FIORINO
Left ▪ 8 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25110
O.E. No : 735 461 275

FIAT FIORINO
Right ▪ 4 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25111
O.E. No : 735 461 282

FIAT DUCATO II
Inner Left ▪ 6 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25150
O.E. No : 735 315 619

FIAT DUCATO II
Outer Left ▪ 6 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25151
O.E. No : 735 315 619

FIAT DUCATO II
Right ▪ 6 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25152
O.E. No : 735 315 616

FIAT DUCATO III
Left ▪ 8 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25153
O.E. No : 735 487 419

TOFAŞ/FIAT DOĞAN L
Left ▪ 6 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25173
O.E. No : 181 449 680

TOFAŞ/FIAT DOĞAN L
Right ▪ 5 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25174
O.E. No : 181 449 780

FIAT ALBEA - PALIO
Outer Left ▪ 6 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25175
O.E. No : 988 097 17

FIAT ALBEA - PALIO
Inner Left ▪ 6 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25177
O.E. No : 988 097 18

FIAT ALBEA - PALIO
Right ▪ 6 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25178
O.E. No : 988 097 19

FIAT PALIO
Left ▪ 12 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25187
O.E. No : 735 308 067

FIAT PALIO
Right ▪ 6 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25188
O.E. No : 735 308 076

FIAT PALIO HB
Right ▪ 6 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25189
O.E. No : 100 157 737

FIAT PALIO HB
Left ▪ 12 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25190
O.E. No : 100 161 242

TOFAŞ/FIAT DOĞAN SLX
Right ▪ 5 Pin
Power Window Switch

 

Product Code : 25200
O.E. No : 908 118 00

TOFAŞ/FIAT DOĞAN SLX
Left ▪ 6 Pin
Power Window Switch

Product Code : 25201
O.E. No : 908 114 00